Sơ đồ tổ chức

Mô hình hoạt động và cấu trúc tổ chức công ty Golden WaveMô tả chi tiết kỹ năng cho các vị trí

1. Executive:
  1.1. Có kiến thức chuyên môn sâu. Khả năng tự học hỏi để nâng cao kiến thức.
  1.2. Chân thành, trách nhiệm, chăm chỉ, chịu áp lực công việc tốt.
  1.3. Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.
  1.4. Báo cáo kịp thời tình hình công việc cho quản lý trực tiếp.

2. Supervisor:
  2.1. Có kỹ năng đàm phán, tư duy logic, giải quyết vấn đề, đánh giá và quản trị rủi ro.
  2.2. Am hiểu chuyên sâu công việc đang đảm nhận.
  2.3. Có năng lực quản lý, ổn định và phát triển nhân sự của phòng để tập trung vào mục tiêu của công ty.
  2.4. Kỹ năng giao việc tốt (mục tiêu, khối lượng, thời hạn, giám sát, báo cáo).
  2.5. Năng lực chia sẻ, đào tạo, thuyết trình.

3. Manager:
  3.1. Am hiểu về kinh tế, xã hội, có khả năng lập kế hoạch, tham mưu cho BGĐ.
  3.2. Nhìn nhận và đề xuất xu hướng thị trường, ngành, cơ hội kinh doanh.
  3.3. Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả và kinh tế của phòng.