Thời điểm nộp C/O - Hướng dẫn từ bộ tài chính

THỜI ĐIỂM NỘP C/O – HƯỚNG DẪN MỚI TỪ BỘ TÀI CHÍNH

Sáng 16.9, Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn về thời điểm nộp C/O. Theo đó thời điểm nộp C/O sẽ được thực hiện thống nhất tại một thời điểm nhất định, chỉ có một số trường hợp được nộp bổ sung C/O. 
Golden Wave xin chắt lọc những điểm chính như sau:
“A. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV), được hướng dẫn cụ thể:
Đối với cả Tờ khai hải quan giấy và khai điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại Thời điểm nộp hồ sơ hải quan. 
Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan Hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong hai trường hợp: 
1. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan:
- Với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt 
- Doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS (hoặc doanh nghiệp khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới) thì thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

2. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theo diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan (hoặc doanh nghiệp tự phát hiện) xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

B. Thời điểm nộp C/O form KV hay VK được Bộ tài chính hướng dẫn như sau:
Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 
Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.
Trường hợp không có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.
Trong thời gian chờ kết quả xác minh về tính xác thực của xuất xứ hàng hóa hay những điều khoản trên C/O, hàng hóa thực hiện theo mức thuế suất ưu đãi MFN.”
Golden Wave hy vọng rằng, với những chia sẻ trên có thể giúp Doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tác có thể tránh được những rắc rối trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa, giảm thiểu tối đa chi phí.
Mọi thắc mắc xin quý bạn đọc liên hệ với Golden Wave để được tư vấn và đồng hành tận tình nhất.
Tổng hợp và trích từ baohaiquan.vn
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Huong-dan-moi-ve-thoi-diem-nop-C-O.aspx