Hướng dẫn việc khai báo VGM theo Biểu mẫu đính kèm.


Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng hướng dẫn việc khai báo VGM theo Biểu mẫu đính kèm.  

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ khi có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin.Chi tiết nội dung: "Quy định mới về khối lượng container trong xuất nhập khẩu", hiệu lực bắt đầu từ 01.07.2016: http://goldenwave.vn/tin-tuc/chuyen-nganh/90-quy-dinh-moi-ve-khoi-luong-container-trong-xuat-nhap-khau.html


Theo Thông báo đình kèm của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn và Hướng dẫn việc tuân thủ quy định sửa đổi bổ sung của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển của Bộ giao thông vận tải.