Được hoàn thuế NK với hàng nhập kinh doanh sau đó XK sản phẩm

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương về việc hoàn thuế NK đối với các tờ khai nhập kinh doanh sau đó đã XK sản phẩm. Theo đó, hàng hóa này sẽ được hoàn thuế NK nếu đáp ứng quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.


Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK và khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP  quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm thì: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế NK đã nộp”.

Bên cạnh đó, tại điểm 5 Điều 5 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 cũng quy định: “Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước”.

Theo đó, trường hợp DN đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan nhưng đã đưa hàng hóa này vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài thì được hoàn thuế NK đã nộp nếu đáp ứng quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cơ quan Hải quan nơi phát sinh tiền thuế ấn định đã nộp sẽ thực hiện hoàn trả theo quy định./.

                                                                                                                                 Theo Báo Hải Quan