Bản tin pháp luật tháng 12 – 2014

Từ tháng 12/2014 sẽ có nhiều văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực. Trong đó có các văn bản cần đặc biệt chú ý như:

 

  • Thông tư 37/2014/TT-BCT quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Ngày hiệu lực: 08/12/2014
  • Thông tư 35/2014/TT-BCT về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Ngày hiệu lực: 01/12/2015
  • Thông tư 69/2014/TT-BTC hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 01/12/2014
  • Thông tư 49/2014/TT-BGTVT về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Ngày hiệu lực: 15/12/2014

 

Ngoài ra có thêm một số chính sách, quy định mới đáng quan tâm như:

1. Ban hành Thông tư 173/2014/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhiều mặt hàng tại Thông tư 164/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

  • Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã hàng 8703.23.40; 8703.24.70) giảm từ 67% xuống còn 64%.
  • Xe bốn bánh chủ động (mã hàng 8703.24.51, 8703.24.91) giảm từ 59% xuống còn 55%.
  • Xe có động cơ để vận tải hàng hóa tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã hàng 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%.
  • Mô tô và xe đạp có động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng (mã hàng 8711.50.90) giảm 47% xuống 40%.
  • Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã hàng 0303.19.00) giảm từ 19% xuống còn 18%.

Thông tư này có hiệu lực ngày 01/01/2015.

2. Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn của phương tiện thủy được phép nhập khẩu.

3. Gia hạn thêm 01 năm để đổi giấy phép lái xe ô tô PET:

4. Một số thay đổi đáng chú ý về thủ tục cấp và kiểm tra C/O (Bổ sung thêm quy định về ghi giá trị FOB trên Mẫu C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng.,thay đổi Mẫu C/O mẫu D…)

5. Taxi sẽ phải in hóa đơn trả cho hành khách.

6. Để nhập tàu biển qua sử dụng để phá dỡ, doanh nghiệp nhập khẩu phải có vốn pháp định tối thiểu là 50 tỷ đồng.

7. Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

Tải Bản tin pháp luật tháng 12 bên dưới để biết thêm chi tiết về các chính sách, pháp luật mới.