Bản tin pháp luật tháng 11 – 2014

Kể từ tháng 11/ 2014 sẽ có nhiều văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực. Mọi người nên xem qua và lưu ý.

Trong đó có một số văn bản đáng chú ý như sau:

  • Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Ngày hiệu lực: 25/11/2014
  • Quyết định 3091/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình thí điểm thực hiện việc trừ lùi, thống kê Container hàng hóa nhập khẩu đưa ra và tồn trong địa bàn giám sát hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện trên Hệ thống thông tin e-manifest do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. Ngày hiệu lực: 01/11/2014

Các chính sách, quy định mới đáng chú ý:

  • Hướng dẫn những vướng mắc về thủ tục hải quan tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và vướng mắc về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu
  • Hướng dẫn thủ tục hải quan đối vơi doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.
  • Phí kiểm định xe đạp điện, mô tô ba bánh:
  • Gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng:
  • Hướng dẫn tính lương làm thêm giờ:
  • Lái xe giường nằm phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm lái xe khách từ 30 chỗ

Để tìm hiểu thêm chi tiết về bản tin pháp luật tháng 11/ 2014 của Golden Wave mọi người có thể tải tài liệu bên dưới để tham khảo.

Tải tài liệu: